Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150520
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Musím mít písemné potvrzení o dluhu? Jak by měla smlouva o půjčce vypadat? Na co je dobré si při půjčování peněz dát pozor?
Text dotazu: Musím mít písemné potvrzení o dluhu? Jak by měla smlouva o půjčce vypadat? Na co je dobré si při půjčování peněz dát pozor?
Vloženo: 15. července 2015, 14:37 hod.
Odpověď na dotaz: Nemusíte mít písemné potvrzení, ale bez písemného potvrzení budete půjčení peněz velice obtížně prokazovat. Smlouvu o půjčce je dobré si sepsat i u blízkých lidí. Dlužník bude mít lepší pocit, protože bude výslovně stanoveno, že se jedná pouze o půjčku a že vám peníze navrátí. Vy zase budete mít jistotu, že i pokud by nastala nepředvídatelná událost, která by vaše vztahy zhoršila, budete mít nárok na splacení půjčky. Smlouva nemusí být komplikovaná. Podstatné je uvedení identifikačních údajů věřitele a dlužníka (opsat pouze z platného dokladu). Uvést částku, kterou půjčujete a jakým způsobem (splátky nebo jednorázově), a povinně do jakého data budou peníze vráceny, sjednat i úroky. Zjistěte si základní informace o dlužníkově schopnosti vám peníze vrátit jaký má dlužník příjem, zda má stabilní zaměstnání, zda nemá další závazky, jaký má majetek, podívejte se na insolvenční rejstřík apod. Ve smlouvě výslovně uveďte, do kdy má být půjčka splacena. Sjednejte si zesplatnění dluhu v případě, že bude dlužník s nějakou splátkou v prodlení. Například tedy může být ve smlouvě ujednáno, že nebude-li uhrazena některá splátka ve sjednaném termínu, stává se dluh k tomuto datu splatný v plné výši.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:51 hod.

|