Internetová poradna » Exekuce, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150521
Sekce dotazů: Exekuce, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Exekutor mi zablokoval účet, na který mi chodí mzda. Nezbyla mi ani ona nepostižitelná část mzdy. Jak je to možné?
Text dotazu: Exekutor mi zablokoval účet, na který mi chodí mzda. Nezbyla mi ani ona nepostižitelná část mzdy. Jak je to možné?
Vloženo: 15. července 2015, 14:38 hod.
Odpověď na dotaz: Pojem nezabavitelná část mzdy se používá při exekuci srážkami ze mzdy. Exekutor proto nemůže vašemu zaměstnavateli přikázat, aby vám strhl celou mzdu, jelikož ona nezabavitelná část vám musí být vždy vyplacena. V okamžiku, kdy vám mzdu vyplatí převodem na váš bankovní účet, ochrana nezabavitelné části mzdy mizí a exekutor může celou částku zabavit. Řešením je domluvit se se zaměstnavatelem na výplatě mzdy přímo (vyzvednutím částky v pokladně firmy) nebo složenkou nebo si zajistit chráněný účet.
Nezabavitelná částka v roce 2015 klesá
Pro rok 2015 činí nezabavitelná částka dlužníka 6,118,-Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1.529,50Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9.177,-Kč. Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce, jehož výše oproti původním předpokladům neklesla a normativní náklady na bydlení, které vláda svým nařízením pro rok 2015 snížila z 5.873,-Kč na 5.767,-Kč. Nezabavitelná částka na osobu povinného tj. na dlužníka klesla o 71,-Kč. S počtem vyživovaných osob poroste dlužníkům i částka, o kterou bude možné ze mzdy letos srazit více.
Výpočet nezabavitelných částek v roce 2015
Povinný (tedy zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
V průběhu výpočtu se běžně pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:59 hod.

|