Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150522
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Můžu si sjednat úroky a smluvní pokutu? Kdy se dluh promlčuje? Jak je to s promlčením v případě sjednání splátek?
Text dotazu: Můžu si sjednat úroky a smluvní pokutu? Kdy se dluh promlčuje? Jak je to s promlčením v případě sjednání splátek?
Vloženo: 15. července 2015, 14:40 hod.
Odpověď na dotaz: Smluvní pokutu je možné si sjednat přímo ve smlouvě, měla by být přiměřená vzhledem k výši částky, kterou půjčujete. Soud má možnost smluvní pokutu snížit, jestliže bude dlužník namítat její nepřiměřenou výši. Účelem smluvní pokuty je pokrytí případné škody, která by mohla věřiteli vzniknout z důvodu neuhrazení závazku. Úrok z prodlení je možné sjednat přímo ve smlouvě a může být i vyšší než stanoví vláda. Promlčecí doba je 3-letá. Po jejím uplynutí sice dluh jako takový nezaniká, ale pokud bude při vymáhání u soudu dlužník promlčení namítat, soud vám nárok nepřizná. Pokud je však před uplynutím tříleté lhůty podán návrh k soudu (žaloba), a ve věci budete úspěšní, pak se promlčecí lhůta prodlužuje na dalších 10 let a máte tzv. exekuční titul. Pokud byly ve smlouvě sjednány splátky, pak se postupně promlčují tyto jednotlivé splátky.
Ve smlouvě výslovně uveďte, do kdy má být půjčka splacena. Sjednejte si zesplatnění dluhu v případě, že bude dlužník s nějakou splátkou v prodlení. Například tedy může být ve smlouvě ujednáno, že nebude-li uhrazena některá splátka ve sjednaném termínu, stává se dluh k tomuto datu splatný v plné výši.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:54 hod.

|