Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150526
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): chci zakázat vstup souseda na můj pozemek (dvůr)
Text dotazu: Mám uzavřený dvůr, ve kterém mám svůj dům a k tomuto dvoru přiléhá jednou stranou dům strýce manželky. V této přiléhající straně domu jsou umístěna vrata do dílny a zadní vstup do domu. Dům má samostatný vchod z druhé strany z obecního pozemku. Dříve probíhalo soužití bez problému, ale teď strýc umřel a jeho syn hodlá dům prodat. Mohu majiteli domu zakázat vstup do mého dvora, popřípadě požadovat odstranění těchto vstupů na můj pozemek? Na mém pozemku nemám žádné věcné břemeno a ani není sepsána žádná smlouva o společném užívání mého pozemku.
Vloženo: 16. července 2015, 22:51 hod.
Odpověď na dotaz: V daném případě jste tolerovali vstup na váš pozemek s ohledem na osoby, jimž toto bylo umožněno, tj. příslušníci širší rodiny. Pokud dojde k převodu na cizí osobu, již tato podmínka splněna není. Pokud existuje jiný přístup do nemovitosti, není nutné, abyste museli trpět průchod cizích osob přes vaši nemovitost a zřízení věcného břemene bez vašeho souhlasu by bylo možné případně pouze soudní cestou, nicméně za splnění podmínky, že nelze zajistit jiný přístup k sousední nemovitosti, což splněno není. Není jasné jestli je také jiný vstup do dílny.
Odpovězeno: 26. července 2015, 14:40 hod.

|