Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150528
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Doplatek za sloučení exekucí
Text dotazu: Všechny pokuty a exekuce u DPP Praha jsem již cca 3 měsíce zpět uhradil. Největší dluh jsem měl u exekutora, u kterého také na základě mého požadavku proběhlo sloučení exekucí do jedné. Dnes jsem zjistil, že si exekutor cca 3 měsíce po uhrazení celého dluhu naúčtoval ještě cca 50.000 Kč jako nějaký "doplatek za sloučení exekucí". Má na to právo? Nemělo být všechno vyčísleno a započítáno do té jedné sloučené exekuce, která je již uhrazená? Také mi přijde zvláštní, že jsem se o tomto doplatku dozvěděl až tehdy, když mi přišla výplata. Žádný dopis mi domů nepřišel (mám z trvalého bydliště poštu přesměrovanou na přechodné bydliště).
Vloženo: 17. července 2015, 19:39 hod.
Odpověď na dotaz: Dopis si pořádně prohlédněte, protože příkaz jistě exekutor vydal až po vymožení vašich dluhů a většinou jsou již i náklady exekučního řízení během vymáhání uhrazeny a v dopisech exekutora je napsáno: nehraďte zaplaceno v exekučním řízení. Na začátku výkonu rozhodnutí vám exekutor jistě zaslal informaci o předběžných nákladech exekuce při výzvě dobrovolného plnění. Povinný je v rámci exekučního řízení povinen uhradit nejen původní dluh, ale rovněž náklady oprávněného a náklady exekuce. Náklady exekuce jsou zejména odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, DPH. Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Tento příkaz vydává exekutor až poté, kdy je v rámci exekuce vymožen vymáhaný dluh. Můžete podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Co nejdříve nahlédněte u soudního exekutora do spisu.
Odpovězeno: 26. července 2015, 15:00 hod.

|