Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150529
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Jak dlouho darování nemovitosti trvá
Text dotazu: Jak dlouho darování nemovitosti trvá
Vloženo: 18. července 2015, 19:55 hod.
Odpověď na dotaz: Délka procesu darování nemovitosti na základě darovací smlouvy může trvat do jednoho měsíce. Po ověření podpisů dárce a obdarovaného na darovací smlouvě a návrhu na vklad do katastru nemovitostí a podáním listin na katastrální úřad, už řeší věc pouze katastrální úřad, který povolí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na rozhodnutí má cca 21 dní. Teprve po té se obdarovaný stane oficiálně i právně vlastníkem darované nemovitosti. Návrh na vklad u darovacích smluv se podává pouze na předepsaném formuláři, můžete je vyplnit elektronicky přímo na stránkách katastrálního úřadu. http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx Návrh na vklad se podává ve dvou vyhotoveních (jedno úřadu a jedno s potvrzením zůstane vám). Podpisy na návrzích na vklad nemusí být ověřeny. Případně může návrh na vklad podat i jeden z těchto účastníků.
Odpovězeno: 26. července 2015, 15:07 hod.

|