Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150530
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Byt za svobodna a budoucí manželství jak to bude v dědictví?
Text dotazu: Přítel má byt který mu jeho rodiče darovali ještě za svobodna. Je rozvedený má dceru. Mě nabízí manželství s tím, že až tu jednou nebude, tak mě bude patřit polovina domu, abych měla kde dožít.Můžete mi prosím k tomu něco napsat, jak by to bylo správně.
Vloženo: 18. července 2015, 19:59 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud byste si přítele vzala a on by poté zemřel, byly byste vy a jeho dcera jedinými dědici. Vzhledem k tomu, že dům získal přítel za svobodna, nestal by se součástí společného jmění. Vy byste tak skutečně měla nárok na jeho polovinu. Druhá polovina by připadla dceři. Pozůstalý manžel a dcera zemřelého budou dědit podle platného zákona, tedy i z majetku před manželstvím. Majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele jde do dědictví celý, majetek v SJM se nejprve vypořádá - t.j. polovina náleží pozůstalému manželovi a polovina jde do dědictví. Dědí manželka a děti rovným dílem. Pokud nemáte spolu děti a manžel jedno, z manželova bytu budete dědit 1/2. Pokud byste měli další nemovitost v SJM, pak by pozůstalému manželovi z ní příslušela 1/2 plus jedna polovina z druhé poloviny, celkem tedy 3/4. To vše za předpokladu, že by nesepsal závěť, případně listinu o vydědění. Současná právní úprava umožňuje dohodu dědiců.
Odpovězeno: 26. července 2015, 15:19 hod.

|