Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150533
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Výživné na dítě zpětně, za jakou dobu?
Text dotazu: přítel má z předešlého vztahu 13ti letou dceru. Nikdy se s bývalou přítelkyní nevzali a ona nikdy nepožadovala soudně o vyměření alimentů. Přítel dceři pravidelně platí školní jídelnu, paušál na telefon, jízdenku na MHD a veškeré oblečení a další osobní potřeby a potřeby do školy a zájmové kroužky. Nicméně nám jeho bývalá přítelkyně neustále vyčítá, že jí nedáváme žádné peníze a vždy dceru přesvědčí, aby k nám nejezdila a nechodila na kroužky, které jí platíme. Tak přítel svou dceru vidí třeba jednou za měsíc, přestože bydlíme v jednom městě a školu má jen 5 minut od našeho domu. Dcera má trvalé bydliště psané u nás, její matka má tr. bydliště na městě. Může po příteli žádat alimenty zpětně a za jakou dobu? Můžeme si zažádat, aby soud určil, kdy má být dcera u nás?
Vloženo: 20. července 2015, 20:25 hod.
Odpověď na dotaz: Výživné lze řešit v rozsahu tří let před podáním návrhu, soud by v popsaném případě musel posoudit, do jaké míry přítel tím co hradil plnil vyživovací povinnost. Je třeba stanovit rozsah toho, co jsou u dítěte vzhledem k situaci důvodné potřeby a případné plnění mimo rámec důvodných potřeb není plněním vyživovací povinnosti. Z právního hlediska má otec samozřejmě právo, pokud se s matkou nedohodne, žádat o vyměření styku s dítětem a pokud by to vzhledem k okolnostem bylo v zájmu dítěte, požádat třeba i o střídavou péči. V první fázi však lze vzhledem k věku dcery doporučit uvážit, jak by na ten či onen navrhovaný režim reagovala dcera. Nejde už o žádné malé dítě, takže soud bude zkoumat její postoj a přání (což neznamená, že se jím nutně musí vždy řídit - to co je v zájmu dítěte nemusí být vždy to, co dítě chce).
Odpovězeno: 26. července 2015, 17:18 hod.

|