Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150534
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): neplacení přesčasů zaměstnavatelem ve výpovědní lhůtě, co dělat?
Text dotazu: Jsem ve 2měsíční výpovědi dohodou,hned první měsíc mi zaměstnavatel neproplatil 10hod. presčas,ted mam delat dalsi prescasy,kvuli dovoleným.Nevím co dělat,okamžitou výpověd dát nemůžu,jelikož doba splatnosti uz bude po 2mesicní lhutě,která běží.
Vloženo: 20. července 2015, 20:27 hod.
Odpověď na dotaz: Práci přesčas je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci nařídit, pokud jsou k tomu vážné provozní důvody. Nemá-li zaměstnavatel dostatek zaměstnanců z důvodu dovolených, pracovních neschopností apod., pak může jít o případ vážných provozních důvodů. Proto pokud vám práci přesčas zaměstnavatel nařídí, jste povinen ji vykonat. Platí však pravidlo, že nařízená práce přesčas nesmí činit více jak 8 hodin v jednotlivých týdnech, pokud se nedohodnete jinak. Pokud nemáte se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě sjednáno, že výše mzdy zohledňuje případnou práci přesčas v rozsahu max. 150 hodin za kalendářní rok, pak za práci přesčas máte nárok na odpovídající mzdu a na příplatek ke mzdě. Je však možné se se zaměstnavatelem i dohodnout na poskytnutí placeného pracovního volna v rozsahu práce přesčas namísto příplatku ke mzdě.
Kontaktujte zaměstnavatele a vyzvěte jej k proplacení práce přesčas, eventuálně mu nabídnout možnost využití náhradního volna. Pokud by zaměstnavatel na vaši výzvu nereagoval, pak bych doporučoval začít jednat oficiálně a vyzvat jej doporučeným dopisem s tím, že neproplatí-li vám práci přesčas, pak se obrátíte se svým nárokem na soud. Bylo by dobré mít nebo si obstarat nějaké důkazy, např. kopii docházky, svědectví kolegů nebo jiných osob apod.
Odpovězeno: 26. července 2015, 17:23 hod.

|