Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150536
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Podmínky prodeje domácích výrobků "ze dvora"
Text dotazu: ráda bych začala prodávat vlastní domácí produkty, ale nevím zda je nutné mít pro takový prodej povolení, ŽL, registraci u nějaké organizace atd. a jak se tyto produkty daní. Jedná se o tyto produkty:
1. vejce a zabité kachny
2. ovoce, zelenina, domácí sirupy, marmelády
3. bylinky, borůvky, houby
Jednalo by se hlavně o prodej ,,ze dvora"
Vloženo: 22. července 2015, 12:42 hod.
Odpověď na dotaz: Prodejem ze dvora se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.
Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:
Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon, § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky distribuce malých množství produktů pocházejících z hospodářství chovatele.
Pro jednotlivé kategorie produktů jsou stanoveny tyto podmínky:
1) Čerstvé drůbeží maso
Maximální roční produkce živých zvířat 2000 ks krůt, hus nebo kachen, nebo 10000 ks ostatní drůbeže.
Za malé množství, které je možno prodat konečnému spotřebiteli v hospodářství, nejbližším tržišti nebo tržnici či v místním maloobchodě je považováno 10 ks/týden, maso nesmí být dále distribuováno.
2) Čerstvé králičí maso
Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích za podobných podmínek jako čerstvé drůbeží maso, tj. nejvýše 10 ks týdně.
3) Zvěřina
Uživatel honitby nebo účastník lovu může prodávat nebo dodávat ulovenou volně žijící zvěř v kůži nebo peří, v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli, nebo do maloobchodní prodejny s obdobným sortimentem v rámci příslušného kraje, která ji prodává přímo konečnému spotřebiteli.
Za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) se považuje nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně, zvěř nesmí být dále uváděna do oběhu.
4) Syrové mléko
Syrové mléko a syrová smetan nesmí být uváděny do oběhu k přímé lidské spotřebě s výjimkou jejich prodeje v místě výroby přímo konečnému spotřebiteli, a to v malých množstvích (přímý prodej syrového mléka").
Za malé množství syrového mléka a syrové smetany, určeného k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství tohoto mléka, které odpovídá obvyklé denní potřebě tohoto mléka v domácnosti daného spotřebitele.
5) Čerstvá vejce
Čerstvá vejce, která jsou předmětem přímého prodeje chovatelem konečnému spotřebiteli, a to v malých množstvích v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nesmí být dále uváděna do oběhu.
Za malé množství čerstvých vajec prodávaných přímo konečnému spotřebiteli (v hospodářství nebo na trhu nebo tržnici) se považuje nejvýše 60 vajec jednomu konečnému spotřebiteli, za malé množství čerstvých vajec, která mohou být předmětem jedné dodávky těchto vajec chovatelem do maloobchodní prodejny se považuje nejvýše 60 vajec/týden.
6) Včelí produkty
Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně, med nesmí být uváděn dále do oběhu.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde dle § 10, odst. 3 jsou od daně, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny: a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.
Odpovězeno: 26. července 2015, 17:29 hod.

|