Internetová poradna » Výživné (alimenty), Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150537
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Jsem odsouzený za neplacení alimentů, ale nyní jsem zjistil, že dítě není moje!!
Text dotazu: Jsem odsouzený za neplacení alimentů, ale nyní jsem zjistil, že dítě není moje!!
Dobrý den. Co mám delat když jsem byl odsouzen na 9 měsíců když jsem neplatil alimenty a to díte není moje? 10.7.2015 byl soud a ted čekám rozsudek poštou. Mám napsat odvolání a test DNA? Pomůžete mi to nejak vyrešit? jednací číslo 32 T 128|2014 a §196 odst. 13 mám na to 15 dní. Matka dítete lhala u soudu částečne nebo mi pres facebook psala že to díte se dá přepsat na matrice a pak mě všude blokla. Nic špatního jsem ji nenapsal. Celou dobu co jsem byl sní tajila že to díte není moje. Až když jsme se rozešli tak vše mi řekla a ten co má sní díte tak vyhrožoval že díte je jeho a já budu platit. Tá matka dítete je ted jak bezdomovec a bydlí na ubytovne s dítetem.
Vloženo: 22. července 2015, 14:10 hod.
Odpověď na dotaz: Podejte odvolání, kde situaci popíšete a zároveň budete muset odvolacímu soudu doložit, že jste podal návrh (žalobu) na popření otcovství, kterou budete muset podat!! jako samostatné podání, jestli jste přesvědčen, že dítě není vaše na nic bych nečekal. Odvolacímu soudu v návrhu navrhněte, aby soud vrátil řízení prvoinstančnímu soudu, s tím, aby prověřil tuto situaci a následně znova rozhodl. Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let po narození dítěte, ve vašem případě není jasné jestli již tato doba uběhla. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Můžete (měl byste) podat k okresnímu soudu v místě bydliště vašeho dítěte návrh na popření otcovství. Popření otcovství blíže upravují § 785 – 793 nového občanského zákoníku (NOZ). Pokud byste neuspěl s popřením otcovství, co se týče výživného. Výživné nelze přiznat tehdy, pokud je to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy by mohla být i skutečnost, že hradíte výživné na nevlastní dítě. Můžete podat k soudu v místě jejího (dítěte) bydliště návrh na zrušení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy a pokusil bych se požádat o tom i tři roky zpětně od data podání.
Následně by bylo popřípadě vhodné, když neuspějete s popřením otcovstvím (pro zmeškání lhůty) svoje nevlastní dítě vydědit, kde je zapotřebí podle nového občanského zákoníku sepsat tzv. prohlášení o vydědění před notářem. V tomto prohlášení by měl být uveden některý ze čtyř zákonných důvodů, na základě kterých je možné neopominutelného dědice vydědit. Neopominutelného dědice lze vydědit tehdy, jestliže: vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl nebo byl odsouzen pro trestný čin spáchaná za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Neuvedete-li v prohlášení o vydědění důvod vydědění, má neopominutelný dědic právo na povinný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Vydědění blíže upravují § 1646 – 1649 NOZ.
Odpovězeno: 26. července 2015, 17:30 hod.

|