Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150539
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Druhý sňatek a náš výlučný majetek
Text dotazu: Já i moje přítelkyně jsme rozvedení a z minulých manželství máme každý dvě zletilé děti. Každý vlastníme svůj byt v osobním vlastnictví, dále hotovosti na svých účtech a nějaký movitý majetek. Já v budoucnu zdědím ¼ dvoubytového domu po rodičích. Nyní se chceme vzít a budeme žít v mém bytě. Mám několik otázek:
• Jak se bude vypořádávat náš majetek v případě rozvodu. Zůstane každému z nás automaticky byt a majetek nabytý před manželstvím a nebo i tyto věci budou předmětem vypořádání?
• Jak bude probíhat dědické řízení v případě smrti jednoho z nás?
o Bude pozůstalý manžel a děti zemřelého automaticky dědit polovinu majetku zemřelého i toho, který nabyl před manželstvím?
o Jaký bude dědický podíl manželky a mých dětí z mého bytu v případě mé smrti
o Jaký bude v případě, že v závěti odkážu po mé smrti celý byt manželce.
Vloženo: 23. července 2015, 17:10 hod.
Odpověď na dotaz: Ano, každému zůstane byt a majetek i hotovost na účtu, který nabyl každý z vás do výlučného vlastnictví, před uzavřením manželství, tedy tyto věci nebudou předmětem případného vypořádání SJM, jestliže tyto věci nerozšíříte notářským zápisem do SJM v době manželství. Tedy i ¼ domu nabytá v dědictví, i v době trvání manželství, bude výlučným majetkem dědice.
Domnívám se, že nejlépe vypořádat svůj majetek (a tato varianta je i nejlevnější) je vždy za života formou daru. Předejdete tím budoucím sporům mezi dědicemi. Majitelé např. rodiče mohou za svého života darovat svůj majetek komukoliv. Pokud stačí darovat vše a v dědictví zůstane jen majetek nepatrné hodnoty, tak dědicové vůči obdarovaným žádný nárok uplatňovat nemohou. Pokud majitelé darovali jen část svého majetku a obdarovaným je jeden z dědiců, pak ostatní dědicové mohou navrhnout započtení daru na dědický podíl.
Pozůstalý manžel a děti zemřelého budou dědit podle platného zákona, tedy i majetku před manželstvím.
Majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele jde do dědictví celý, majetek v SJM se nejprve vypořádá - t.j. polovina náleží pozůstalému manželovi a polovina jde do dědictví. Dědí manželka a děti rovným dílem. Pokud máte dvě děti, z manželova bytu budete dědit 1/3. Pokud byste měli další nemovitost v SJM, pak by pozůstalému manželovi z ní příslušela 1/2 plus jedna třetina z druhé poloviny, celkem tedy 2/3. To vše za předpokladu, že jste nesepsal závěť, případně listinu o vydědění. Současná právní úprava umožňuje dohodu dědiců.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 27. července 2015, 00:02 hod.

|