Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150541
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Jak zrušit trvalý pobyt cizinci
Text dotazu: Přítel si nechal před cca 15 lety trvale přihlásit ve svém družstevním bytě ukrajinský manželský pár, který nyní v květnu odejel zpět na Ukrajinu. Přihlášení si tenkrát vyřizovali na cizinecké policii. Přítel je chce nyní odhlásit a na Cizinecké policie po něm požadovali toto potvrdit od družstva - družstvo odmítlo s tím, že tenkrát údajně nic nepotvrzovali také a nedávali žádný souhlas. To už si tedy přítel po těch letech nepamatuju, jak to přesně probíhalo, ale v každém případě se nejednalo o placený a tedy ziskový podnájem na základě podnájemní smlouvy, žili s nim pouze jako spolubydlící a žádný písemný dokument nikdy nesepsali. Přítel neví, jak jim jinak zrušit trvalý pobyt, než že se stane vlastníkem bytu a převede si jej do OV a domnívá, že když byt bude jeho a nebude v něm figurovat družstvo, že Cizinecká policie pobyt ukrajincům zruší. Domníváte se, že to tak je, když ale v době, kdy s ním žili, byl byt družstevní ? Ochrání ho do budoucna osobní vlastnictví bytu nějak před tím, kdyby se mu tam chtěli dostat ? To je první otázka. A druhá - kdyby se ještě znovu vrátili (uvažovali o nějaké kratší návštěvě na podzim), že jim může jen tak říct, že tam už nebydlí ? Nemohou se tam dobývat třeba s policií, když mají zřejmě v ruce nějaké potvrzení o trvalém bydlišti na jeho adrese anebo chtít dokonce sehnat a platit od přítele adekvátní ubytování ?
Vloženo: 24. července 2015, 19:45 hod.
Odpověď na dotaz: Ať již jde o trvalý pobyt občanů ČR či o hlášení pobytu podle zákona o pobytu cizinců, ani v jednom případě evidenční údaj nezakládá nárok na to v dotčené nemovitosti bydlet či se domáhat zajištění nějaké bytové náhrady či náhradního ubytování. Pro právo užívat nemovitost je rozhodující vždy něco jiného např. nájemní či podnájemní smlouva. Jestliže se následně rozhodli společnou domácnost ukončit, bylo by k tomu, aby byli oprávněni v dotčeném bytě opět bydlet, nutné, aby se přítel coby nájemce bytu znovu rozhodl je do společné domácnosti přijmout. Co se týče zrušení údaje o pobytu cizince, vycházíme zde z ustanovení § 98a zákona č 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Ministerstvo zruší údaj o místo hlášeného pobytu cizince podle odst. 1 písm. d) citovaného ustanovení, pokud: - zaniklo právo užívat objekt nebo jeho vymezenou část a zároveň - cizinec ho či jeho část neužívá. K podání žádosti je pak podle odst. d) oprávněn vlastník nebo osoba oprávněná k užívání objektu nebo jeho vymezené části. K úspěchu žádosti je tudíž třeba v principu prokázat tři věci: a) že je přítel osobou oprávněnou k užívání dotčeného bytu, b) že zanikla společná domácnost/souhlas s užíváním nemovitosti (to co bylo předloženo, aby se na začátku pobyt cizinci vůbec zapsal), c) že se cizinec vystěhoval. Není-li bytové družstvo ochotno nic potvrdit, jinak dostatečně prokázat splnění zákonem předpokládaných skutečností.
Odpovězeno: 27. července 2015, 15:32 hod.

|