Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150542
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Vystěhování dcery z družstevního bytu
Text dotazu: jakým způsobem je možné vystěhovat dceru z družstevního bytu? Dceři je 40 let, matce je 65 let. Doma jsou velké vzájemné neshody, špatná komunikace. byt má splacenou anuitu. Matka dceru požádala v prosinci o vystěhování do konce června 2015, dcera si balila přes dva měsíce, dělala naschvály a nakonec se nevystěhovala. Je tedy možné toto řešit soudně žalobou na vyklizení a je potřeba souhlas družstva? Trvalý pobyt má také zatím v bytě u matky. Co je potřeba doložit za dokumenty k žalobě?
Vloženo: 24. července 2015, 19:47 hod.
Odpověď na dotaz: Zřejmě dcera pobývá v dotčeném bytě pouze na základě souhlasu k bytu oprávněné osoby, což je zde matka coby nájemkyně bytového družstva. Pokud matka souhlas odvolala a dcera se přesto odmítá vystěhovat, lze dceři zaslat předžalobní upomínku poslat poštou do vlastních rukou a následně po sedmi dnech lze podat žalobu na vyklizení dcery s tím, že základní kostra žaloby bude o tom, že osobou oprávněnou k bytu je dle nájemní smlouvy pouze matka, dospělá dcera v bytě bydlela (po skončení vyživovací povinnosti) pouze na základě souhlasu matky, která se rozhodla svůj souhlas v prosinci 2014 odvolat, nicméně dcera se v přiměřené lhůtě nevystěhovala. Postoj družstva ani údaj o trvalém pobytu zde není podstatný. Nemůže-li si matka dovolit právní pomoc a na samostatné sepsání žaloby se necítí, může buď zkusit požádat o právní zastoupení soud či českou advokátní komoru, popřípadě může využít opět služeb občanských poraden.
Odpovězeno: 27. července 2015, 15:35 hod.

|