Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150543
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): musi my rodice platit kdyz mi je 20 a ziju v nemecku?
Text dotazu: Dobrý den je my 20 let a ziju rok v nemecku chtela jsem se zeptat jestli kdyz moji rodice jsou cesi a ja taky ceska jestli mam pravo po nich zadat penize na zivobyti tady v nemecku kdyz nestuduju a nemam zadnou praci ziju tady z pritelem a ten mne zivi..ptam se jen proto ze nam dnes na pracaku rekli proc my neposilaji rodice zadne penize ze do 25 se maj o mne starat a ze je muzu dat k soudu...chtela jsem se zeptat jestli je to mozne dat k soudu rodice aby mi posilali nejake penize na zivobyti
Vloženo: 25. července 2015, 18:56 hod.
Odpověď na dotaz: Nejprve je potřeba řešit místní příslušnost soudu a určení práva, které bude na vaši situaci aplikováno.
Pravidla vymáhání výživného s mezinárodním prvkem upravuje Nařízení rady (ES) 4/2009, které vstoupilo v účinnost 18. června 2011. K rozhodování ve věcech vyživovacích povinností je v členských státech primárně příslušný - soud místa, v němž má odpůrce (rodiče) nebo oprávněný (vy) místo obvyklého pobytu, nebo - soud, který je podle práva místa soudu příslušný pro řízení o osobním stavu (například rozvodu) nebo o rodičovské zodpovědnosti, souvisí-li záležitost vztahující se k vyživovacím povinnostem s tímto řízením (pod podmínkou, že tato příslušnost není odvozena výlučně ze státní příslušnosti jedné ze stran). Toto pravidlo je obecné a existuje několik pravidel speciálních. Důležité je vědět, že není-li dle obecného pravidla příslušný žádný soud státu EU, pak je příslušný členský stát EU, jehož společnými státními příslušníky jsou povinný i oprávněný dle české právní úpravy. Pokud nejde o spor týkající se vyživovacích povinností k dítěti mladšímu osmnácti let, mohou se strany dohodnout, který soud nebo soudy země EU budou příslušné pro řízení sporu. Dohoda o volbě soudu se uzavírá písemně. Druhým faktorem je určení práva, které bude na danou situaci aplikováno. V tomto směru musíme vycházet z tzv. Haagského protokolu uzavřeného v roce 2007. Základním kritériem pro určení rozhodného práva je místo obvyklého bydliště oprávněného. Nemůže-li oprávněný podle práva státu, kde má obvyklé bydliště, získat výživné, bude rozhodným právem právo státu, kde se koná soudní řízení. Bez ohledu na základní kritérium, podá-li oprávněný žalobu ve státě obvyklého bydliště povinného, použije se právo tohoto státu. Pokud však oprávněný podle tohoto práva nemůže získat výživné, použije se právo státu jeho obvyklého bydliště. Nemůže-li oprávněný získat výživné podle žádného z předchozích právních řádů, použije se právo společné státní příslušnosti oprávněného a povinného. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není vyloučeno varianta, že by probíhalo případné řízení o určení výživného u českého či německého soudu a to podle českého či německého práva. Jinak řečeno si pravděpodobně budete moci vybrat, jestli by pro vás bylo výhodnější uplatnit nároky podle německého či českého práva. Stěžejní bude vaše schopnost prokázat soudu překážky, které vám brání v tom, abyste byla schopna se sama živit.
Odpovězeno: 3. srpna 2015, 10:33 hod.

|