Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150544
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Jak mohu popřít otcovství
Text dotazu: Jak mohu popřít otcovství
dnes jsem se na základě DNA testu dozvěděl,že "moje" 21.letá dcera,není moje.Že nejsem biologický otec.Již neplatím alimenty,vyživovací povinnost nemám,jsem 18 let rozvedený a nežijeme spolu.
Můj dotaz zní:jak mohu popřít otcovství?Jedná se ni o to,jak ji vyloučit z nároku na dědictví a na základě toho i úpravu v rodném listě.
Vloženo: 25. července 2015, 18:57 hod.
Odpověď na dotaz: Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let po narození dítěte, ve vašem případě již uběhla. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Přestože tedy popěrná lhůta ve vašem případě již uběhla, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště vaší dcery návrh na popření otcovství. Popření otcovství blíže upravují § 785 – 793 nového občanského zákoníku (NOZ). Pokud byste neuspěl s popřením otcovství, co se týče výživného. Výživné nelze přiznat tehdy, pokud je to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy by mohla být i skutečnost, že hradíte výživné na nevlastní dítě. Můžete podat k soudu v místě jejího bydliště návrh na zrušení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy.
Jestliže hodláte svoji nevlastní deru vydědit, je zapotřebí podle nového občanského zákoníku sepsat tzv. prohlášení o vydědění před notářem. V tomto prohlášení by měl být uveden některý ze čtyř zákonných důvodů, na základě kterých je možné neopominutelného dědice vydědit. Neopominutelného dědice lze vydědit tehdy, jestliže: vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl nebo byl odsouzen pro trestný čin spáchaná za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Neuvedete-li v prohlášení o vydědění důvod vydědění, má neopominutelný dědic právo na povinný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Vydědění blíže upravují § 1646 – 1649 NOZ.
Odpovězeno: 27. července 2015, 00:05 hod.

|