Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150545
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Alimenty a jejich zvýšení i když o tec nepracije, je nějaká šance?
Text dotazu: Mám tří - letou dceru, její otec přispívá jen 500,-Kč. Ctěla bych mu zvýšit výživné. Jeho matka mu platí nájemné a veškeré výdaje. Do práce on nikdy nepůjde, měl už mnohokrát domluvenou práci a stejně do ni nikdy nedošel. Mám nějakou šanci o zvýšení?
Vloženo: 26. července 2015, 12:18 hod.
Odpověď na dotaz: Každý návrh, který je nutné odůvodnit, na zvýšení výživného se podává u místně příslušného okresního soudu, zpravidla se nezl. zdržuje apod. V návrhu budete muset uvést, jaké podstatné změny nastaly od předchozího rozsudku. Samozřejmě musí jít o změny, které by odůvodňovaly zvýšení výživného ,ale částka 500,-Kč měsíčně na 3letou dceru je docela, promiňte, směšné. Za podstatné změny se považuje např. zvýšení potřeb nezl. dítěte především s přibývajícím věkem s jejich nástupem do školky, zdravotními důvody apod. Rozhodně v návrhu uvést a své tvrzení prokázat, že otec nezl. se záměrně vyhýbá práci, že měl několikrát nabídnutou práci, ale nikdy do ní nenastoupil. Vzhledem k nízké výši výživného a záměrnému vyhýbání otce pracovat, je zde šance, že soud by o zvýšení výživného mohl rozhodnout. Důležité je uvést vše podstatné v návrhu na zvýšení výživného. S žádostí o pomoc doporučuji se obrátit raději na příslušného sociálního pracovníka OSPOD než na advokáta u advokáta zbytečně vyhodíte peníze, které potřebujete pro svou nezl.
Odpovězeno: 3. srpna 2015, 10:48 hod.

|