Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150546
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Chci koupit část jeho pozemku, který sousedí s mým. Jak mám postupovat?
Text dotazu: Dobrý den .Po dohodě ze sousedem chci koupit část jeho pozemku, který sousedí s mým. Jak mám postupovat.
Vloženo: 26. července 2015, 12:20 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud chcete koupit část pozemku, měl byste se sousedem obstarat geometrický plán na rozdělení pozemku tedy, zda je vymezena konkrétní parcela určená k převodu vlastnického práva. Sepsat kupní smlouvu mezi vámi a sousedem případně se všemi vlastníky dotčeného pozemku. Obstarat souhlas s dělením pozemku, který vydá místně příslušný stavební úřad. Podat návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Návrh se podává do připraveného formuláře dostupného na stránkách http://cuzk.cz. Spolu s návrhem katastrálnímu úřadu předáte jednu kupní smlouvu s ověřenými podpisy, souhlas stavebního úřadu, geometrický plán.
Odpovězeno: 29. července 2015, 14:30 hod.

|