Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150549
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na účet manželky. Může exekutor opravdu postihnout i účet manželky?
Text dotazu: Mám nějaké dluhy a exekuce , ale všechny jsem nabral před manželstvím , momentálně řešíme insolvenci , kterou pro jistotu chceme podat oba (oddlužení manželů) . Manželce přišel dopis, že díky mému dluhu byl vydat exekuční příkaz na všechny bankovní účty mé manželky. Exekuční příkaz na mne byl vydán už před manželstvím Nemám žádné dispoziční práva na účty manželky. Může exekutor opravdu postihnout i účet manželky v takovém případě?
Vloženo: 27. července 2015, 15:41 hod.
Odpověď na dotaz: Aktuální stav (po novele účinné k 1.7.2015) je takový, že exekuci na účet manželky povinného lze vést i pro dluhy, které měl povinný před manželstvím, ovšem v rozsahu 1/2 prostředků, manželka se může domáhat zastavení exekuce ve větším rozsahu, pakliže je schopná prokázat, že jde o prostředky nesouvisející se SJM (např. prostředky získané v dědictvím, nebo uložené z doby před manželstvím). Před tímto datem byla od 1.1.2013 úprava, která umožňovala postihnout účet manželky pouze pokud se jednalo o závazek spadající do společného jmění manželů (o což v případě dluhů před manželstvím zřejmě nejde). Pokud exekutor postihl účet pro dluh nespadající do SJM, je možné podat návrh na zastavení exekuce formou přikázání pohledávky z účtu manželky povinného na základě doložení skutečnosti, že jde o dluhy z doby před uzavřením manželství a tudíž do SJM nespadající. Před 1.1.2013 v zákoně nebyla možnost exekuce formou přikázání pohledávky z účtu manželky povinného, nicméně se bylo možné setkávat s tím, že se exekutoři pokoušeli tyto prostředky postihovat, byť soudy opakovaně rozhodovaly, že exekuce přikázáním pohledávky z účtu nemůže směřovat na účet manželky povinného. Je třeba počítat s tím, že pokud se exekuce nevyřeší jinak (např. oddlužením) exekutor pravděpodobně obratem postihne polovinu prostředků na účtu podle aktuální úpravy (je otázka, jestli v této situaci rovnou nenavrhovat zastavení co do poloviny podle nové úpravy - bylo by praktické i logické, pokud by praxe šla tímto směrem). Požádejte banku o uvolnění prostředků do dvojnásobku částky životního minima jednotlivce. Příchozí platby raději přesměrujte na bezpečný účet třetí osoby.
Odpovězeno: 3. srpna 2015, 12:18 hod.

|