Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150557
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Navýšení dluhu v exekuci ze strany povinného
Text dotazu: Chtěl bych se dotázat na zákonnou možnost informovat exekutora o výši dluhu za výživné. Exekutor vymohl v exekuci částku na dlužném výživném. V průběhu řízení se však částka ještě navýšila. Nyní mi exekutor zaslal příkaz k úhradě nákladů exekuce kde náklady a dluh jsou již uhrazeny. Exekutor se snaží exekuci ukončit a s předpokladem zahájit další s příslušnými náklady exekuce aby dále uspokojoval finanční nároky právního zastoupení oprávněného a svoje další náklady. V současnosti není v mých možnostech uhradit zbylé výživné. Jde mi o to zda by nějakým zákonným způsobem bylo možné přiřadit zbytek dluhu k již probíhající exekuci aby nedošlo k navyšování nákladů.
Vloženo: 31. července 2015, 11:32 hod.
Odpověď na dotaz: V exekučním řízení lze po povinném vymáhat pouze částky uvedené v exekučním titulu, např. v rozsudku soudu. Dluh, o kterém nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, nelze tedy exekučně vymáhat. Je potřeba si uvědomit, že exekutor vymáhá jak jistinu (dluh), úroky, náklady nalézacího řízení, náklady oprávněného s výkonem rozhodnutí a náklady exekutora.
Odpovězeno: 10. srpna 2015, 11:18 hod.

|