Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150558
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Úroky z prodlení po uhrazení exekuce
Text dotazu: Chtěl bych se informovat ohledně úroků z prodlení po uhrazení exekuce. Usnesení o nařízení exekucí bylo vydáno dne v roce 2011. Jelikož se jednalo o více pohledávek vedených u stejného exekutora se stejným věřitelem, koncem roku 2012 proběhlo první sloučení exekucí do jedné a k 19.8.2013 proběhlo druhé sloučení nově příchozích exekucí do jedné (k exekucím, které při prvním sloučení ještě nebyly uvaleny na plat). Chtěl bych se zeptat, zda si exekutor v tuto chvíli může naúčtovat poměrně velkou částku za úroky z prodlení (sloučená exekuce byla cca před 3mi měsíci uhrazena), když v dokumentu o sloučení exekucí není o ničem takovém ani zmínka (dokonce je tam přímo vyčíslena celková dlužná částka ke dni sloučení). Má na to exekutor právo? Není to již promlčené?
Vloženo: 31. července 2015, 11:34 hod.
Odpověď na dotaz: Počítání úroků z prodlení nijak nesouvisí se spojením více exekučních řízení vedených u téhož soudního exekutora proti stejnému povinnému. Úroky z prodlení tvoří příslušenství pohledávky a v rámci exekučního řízení je lze vymáhat pouze tehdy, pokud byly věřiteli přiznány příslušným rozhodnutím. Počítají se z každé dlužné částky zvlášť, a to ode dne následujícího po dni splatnosti jistiny. Úroky z prodlení patří oprávněnému, nikoliv exekutorovi, který je pouze musí řádně spočítat a vymoci na povinném. Je-li tedy v exekučním řízení vymáháno více dlužných částek, nelze automaticky jednotlivé dlužné částky sečíst a z jejich souhrnu spočítat úroky z prodlení, ale je nutné spočítat úroky z prodlení z každé dlužné částky zvlášť právě s ohledem na to, že okamžik splatnosti má každá pohledávka jiný.
Odpovězeno: 6. srpna 2015, 12:56 hod.

|