Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150559
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Rodičovská dovolená - otec Čech, matka Polka
Text dotazu: Jsme se ženou v poměrně specifické situaci. Já jsem Čech s trvalým pobytem v ČR, žena je Polka s trvalým pobytem v Polsku. Vzhledem k EU jsme pro ženu nevyřizovali žádné (ani přechodné) pobyty v ČR. Oba máme český živnostenský list, tzn. oba platíme zdravotní a sociální pojištění (nemocenské ne). Termín porodu máme začátek března 2016. Žena se rozhodla rodit v Polsku kvůli podpoře její rodiny. Pochopil jsem, že na mateřský příspěvek nemáme nárok, ale rád bych šel na rodičovskou dovolenou. Musím splnit nějaký specifický požadavek, abych měl nárok na rodičovský příspěvek?
Vloženo: 31. července 2015, 11:37 hod.
Odpověď na dotaz: Otec může nastoupit na rodičovskou dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek, ale je potřeba, abyste žili v ČR, a aby dítě mělo český rodný list. Doporučuji obrátit se na ÚP, kde vám podají podrobnější informace poskytne a to na oddělení dávek státní sociální podpory. Nárok na dávky má pouze osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu nebo mají trvalý pobyt na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.
Odpovězeno: 6. srpna 2015, 12:58 hod.

|