Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150560
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Může soud rozhodnout na můj návrh ve věci příjmení dítěte?
Text dotazu: Může soud rozhodnout na můj návrh ve věci příjmení dítěte?
Vztah s otcem syna jsem ukončila v 10/2013, od té doby jsme spolu pouze bydleli a i tak na syna přispíval nepravidelně, dodnes mi dluží i za výbavu a náklady spojené s těhotenstvím. V 09/2014 se otec odstěhoval, domluvili jsme se na částkách, které posílal do 11/2014, od 12/2014 rozhodl soud, že syn bude v mé péči.
Otec zatím zaplatil výživné za prosinec, jak a jestli bude platit dál se neví, jelikož má spoustu dluhů, které nesplácí a exekuce na plat. Otec mi slíbil podepsat souhlas se změnou příjmení syna, ale když jsem si o podpis řekla, přestal komunikovat. Do té doby za synem jezdil max. 3x měsíčně, tak na 3 hodiny. Může soud rozhodnout na můj návrh ve věci příjmení dítěte? Otec za synem jezdí nepravidelně, na krátké návštěvy, ale jinak se na něj vůbec nezeptá, ani na té návštěvě?
Vloženo: 1. srpna 2015, 07:01 hod.
Odpověď na dotaz: Písemný souhlas druhého rodiče se změnou příjmení je až na výjimky nezbytný. Může být souhlas druhého rodiče v odůvodněných případech nahrazen rozhodnutím okresního soudu v místě bydliště dítěte. Soud změnu příjmení nepovolí tehdy, pokud by změna příjmení byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte, naopak ji povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé či směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Jestliže tedy váš syn nemá hanlivé či směšné přímení, bude soud zkoumat, zda pro změnu příjmení existuje vážný důvod. Vážným důvodem je například skutečnost, že otec dítěte nehradí výživné a dlouhodobě se o dítě nezajímá. Pokud ale otec dítěte v prosinci výživné uhradil a se synem se – i když nepravidelně – stýká, soud vážný důvod pro změnu příjmení dítěte nejspíše neshledá. Jestliže na změně příjmení syna trváte, nezbude vám nic jiného, než se obrátit na soud.
Odpovězeno: 10. srpna 2015, 11:21 hod.

|