Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150564
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Poplatek za pravní úkon věřiteli v exekuci
Text dotazu: Na manželku je vedena exekuce. V dopise z 16.6.2015 přišlo zaplatiti hlavní částku, příslušenství a náklady na exekutora a pokud zaplatím do třiceti dnu budou náklady poníženy. Hlavní částka byla placena 30.3.2015. Proto jsme podali návrh na zastavení exekuce. Poté jsem se dozvěděl že je třeba doplatit úroky a příslušenství a že návrh na exekuci byl podán již v roce 2014. Proto jseme doplatil příslušenství a náklady exekutora. E-mailem jsem se ptal kolik je třeba případně doplatit. Byla mi sdělena částka přes 2000. Po podrobném zkoumání jsem zjistil, že neeviduji jednu platbu kterou jsem již platil, ale ani tak částka neodpovídala. Po zkoumání a dopisování jsem se dozvěděl že vznikla nová částka 968,- Kč a to za pravnické úkony věřitele. Museli prý kontaktovat věřitele že jsem předchozí částky hradil tak potřebovali doložení dokladů. Je tato částka 968,- Kč oprávněná? Počítá se tato částka do třiceti denní lhůty? A je nutné ji platit hned i když jsem oní nedostal žádné písemné rozhodnutí?
Vloženo: 3. srpna 2015, 10:16 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud představuje částka 968,- Kč náklady oprávněného (věřitele) vzniklé mu v exekučním řízení, má sice oprávněný vůči povinnému podle exekučního řádu právo na jejich úhradu, avšak jen za předpokladu, že se jedná o náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku. Otázkou jestli lze za takový účelně vynaložený náklad oprávněného považovat vyjádření věřitele (nebo jeho právního zástupce) k návrhu povinného na zastavení exekuce z důvodu, že věřiteli byl již dluh uhrazen, zřejmě to nebude účelně vynaložený náklad oprávněného.
Náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.
Odpovězeno: 10. srpna 2015, 13:27 hod.

|