Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150566
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Chtěla bych podat žádost o oddlužení jsem na mateřské dovolené a převést část nemovitostí
Text dotazu: Chtěla bych podat žádost o oddlužení jsem na mateřské dovolené a pobírám sirotčí důchod ,jsem vdaná mám 4 nezletilé děti můj přijem činí 3 800 kč rodičovský příspěvek a 2420 kč přídavky a 13 800 sirotčí duchod muj dluh cca 500 000 je možnost oddlužení ? Rodičovký příspěvek mám již jen do prosince 2015 navíc jsem se dočetla že 5 let před podáním insolvence se nesmí manipulovat s majetkem já však převedla část nemovitosti darovací smlouvou na dceru ,nevěděla jsem ,že budu podávat insolvenci ,dcera již tu část nemovitosti prodala sestře mého nevlastního otce ,který zemřel a vlastnil druhou polovinu nemovitosti je reálné podat žádost na oddlužení nebo to nemá smysl
Vloženo: 4. srpna 2015, 09:54 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud jde o manipulaci s majetkem, není situace taková, že by zde existovala jakási "hradba" pěti let, kdy by mladší dispozice s majetkem znamenaly, že oddlužení není možné a naopak starší úkony neměly žádný význam. Insolvenční úprava používá hranice pěti a tří let pro tzv. neúčinnost úkonů vůči věřitelům (věřitelé mohou být uspokojeni z prodeje dotčeného majetku, byť došlo k převodu majetku na osobu odlišnou od dlužníka). Lhůta tří let se používá pro zkrácení či zvýhodnění věřitele a pro plnění bez přiměřeného protiplnění ve prospěch dlužníkovi blízké. Lhůta pěti let se pak používá pro úmyslné zkrácení, které muselo být protistraně známo (což se u osob blízkých předpokládá). Tato problematika je samozřejmě podstatně složitější. Jedním z předpokladů pro oddlužení je, aby insolvenční soud nedospěl k závěru o nepoctivosti úmyslu dlužníka. Dojde-li se např. k tomu, že dlužník v duchu předchozího odstavce úmyslně zkrátil věřitele nevýhodným prodejem či darováním svého majetku, lze samozřejmě očekávat, že soud dojde i k tomu, že měl nepoctivý úmysl, ale v principu jde o dvě samostatné skutečnosti. Může se např. stát, že se zjistí, že došlo k převodu nemovitosti, která je podle výše naznačených pravidel stíhána neúčinností, ale soudce vzhledem k okolnostem dojde k závěru, že o nepoctivý úmysl nejde a oddlužení povolí a následně schválí s tím, že dotčená nemovitost (či odpovídající náhradní hodnota) musí být samozřejmě "vrácena" do oddlužení. Možná je i obrácená situace, kdy půjde o úkon, který neúčinností stíhán není (úprava neúčinnosti balancuje mezi ochranou věřitele a třetí osoby, která si nemusí být vědoma okolností znevýhodňujícího úkonu), ale soud dojde k závěru, že úkon svědčí o nepoctivosti záměru dlužníka a místo oddlužení nařídí konkurs.
Rodičovský příspěvek je použitelný příjem, ale pouze do prosince tohoto roku a musí být pravděpodobné, že tento příjem bude nahrazený jiným příjmem a v jaké částce. Přídavky na děti nejsou dávkou rodiče, ale dítěte. Sirotčí důchod - není zřejmé, zda-li jde o sirotčí důchod váš, nebo sirotčí důchod některého z dětí, který je pouze vyplácen k vašim rukám, tedy nebyl by to váš příjem.
Odpovězeno: 10. srpna 2015, 13:38 hod.

|