Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150567
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Je nižší poplatek u darovaní pro případ smrti nebo u dědického řízení
Text dotazu: Pokud sepíšu se synem smlouvu Darování pro případ smrti (jedná se o byt v os. vlastnictví), jaké poplatky bude muset zaplatit a v jaké výši? Např. notáři. Jde mně o to, zda je cenově výhodnější, aby byt zdědil nebo, abych byt darovala po smrti. Je notářský poplatek při darování nižší než při zdědění? Pokud je při zdědění vyšší notářský poplatek, jestli se mu lze vyhnout "Darováním pro případ smrti". 2009 jsem totiž zdědila 1/2 malé zahrady po mamince a zaskočila mě výše notářského poplatku. Pak mně řekl známý, že jsem se tomu mohla vyhnout, kdyby mně maminka věc darovala před smrtí. Já nemovitost před smrtí darovat nechci. Podle NOZ je možnost tzv. "Darovat pro případ smrti", což by možná znamenalo nižší poplatek - a na to se ptám.
Vloženo: 5. srpna 2015, 07:45 hod.
Odpověď na dotaz: Poplatky u notáře se účtují dle notářského tarifu a odvíjí se od ceny nemovitosti. V dědickém řízení se odměna notáře vypočítává procentuálně z ceny všech aktiv pozůstalosti. U notářského zápisu se cena vypočítává rovněž procentuálně, a to z prohlášené ceny darované věci, přičemž takto vypočtená částka se vydělí dvěma. Plus daň z přidané hodnoty (nyní 21%). Zákon pro platnost darování pro případ smrti nevyžaduje formu notářského zápisu, stačí pouze písemná forma, můžete si tedy sepsat tuto smlouvu i sami, ale opět se doporučuje, aby se předešlo k nedorozumění, sepsání notářem. Darování pro případ smrti je upraveno v § 2063 a násl. občanského zákoníku.
Odpovězeno: 11. srpna 2015, 11:47 hod.

|