Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150569
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Jak vypadá "klasická" výpověď z pronájmu bytu
Text dotazu: Bydlíme v pronájmu (smlouvu máme do 31. 12. 2015) a k 30. 9. 2015 se chceme odstěhovat. Ve smlouvě máme dvouměsíční výpovědní lhůtu. Tzn., že bych teď poslala výpověď. Ideální je asi posílat výpověď poštou doporučeně, že? Dále bych se chtěla zeptat, zda je třeba ještě sepisovat smlouvu o ukončení nájmu bytu. Na internetu jsem to našla v souvislosti s novým občanským zákoníkem a v té souvislosti jsem nenašla nic o klasické výpovědi. Prosím, jaký je tedy ideální postup?
Vloženo: 5. srpna 2015, 07:52 hod.
Odpověď na dotaz: V nájemní smlouvě jste si dohodli (nad rámec občanského zákoníku) dvouměsíční výpovědní dobu. Výpověď musí být písemná doručena prokazatelným způsobem, třeba poštou doporučeně s dodejkou pronajímateli. Zároveň v dopise navrhněte termín protokolárního předání bytu. Do protokolu poznamenejte mimo jiné stav elektroměru, plynoměru, apod. Pokud je pronajímatel ochoten s vámi ukončit nájem bytu dohodou, pak sepište dohodu o ukončení nájmu bytu a opět předávací protokol. Výpověď a dohoda jsou dvě rozdílná právní jednání. Výpověď je jednostranné právní jednání, kdy výpověď podepíše například nájemce a doručí pronajímateli. Dohoda je dvoustranné právní jednání, kdy se pronajímatel a nájemce dohodnou na ukončení nájmu bytu a tyto dvě smluvní strany dohodu podepíší.
Odpovězeno: 10. srpna 2015, 13:40 hod.

|