Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150570
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Je legální kamera na pracovišti ke sledování zaměstnanců?
Text dotazu: Pracuji jako prodavačka maso, uzeniny lahůdky. Máme tam nainstalovanou kameru, která nás sleduje, dokonce i fotí, když zrovna uděláme něco špatně. Potom tu fotku použijí proti nám, a strhnou nám za to osobní ohodnocení. Naše oblastní vedoucí si nás může pustit i na notebooku, a pak volá, že si máme doplnit to a to. Můžou to takhle dělat? Kamera na pracovišti správně být nesmí, ne?
Vloženo: 6. srpna 2015, 13:16 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Následující odstavec 3 téhož ustanovení však z uvedeného pravidla uvádí výjimku: jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je oprávněn umístit na pracoviště kameru pouze tehdy, pokud to vyžaduje "zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele". Takovou činností by mohla být např. manipulace s penězi nebo nebezpečnými látkami. Pouze ke sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců však kameru na pracovišti umístit nelze. Pokud by navíc docházelo k pořizování záznamu z kamer, musel by zaměstnavatel splnit přinejmenším oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud zaměstnavatel kamery z pracoviště neodstraní, doporučujeme obrátit se se žádostí o přezkoumání oprávněnosti umístění kamer na Inspektorát práce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.
Odpovězeno: 11. srpna 2015, 11:53 hod.

|