Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150571
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Podivná exekuce od nebankovní instituce a výpočet dlužné částky.
Text dotazu: Před nějakou dobou jsem si půjčila od nebankovní instituce. Celý dluh jsem splatila o několik měsíců dříve. Nejprve se dlouho nic nedělo a najednou se objevila paní z vymáhací kanceláře, že oné společnosti dlužím značnou částku na pokutách (osmi násobek splacené částky). Začala jsem zedy splácet a nestíhala jsem se divit. Firma dala na můj byt zástavní právo na dvojnásobnou půjčku než byla pokuta. Ve chvíli, kdy jsem měla splacenou značnou částku zjistila jsem, že má pohledávka byla prodána někomu dalšímu a ten chce opět celou sumu. Podala jsem stížnost na exekutorskou komoru. Přišla mi odpověď, že věc je v řešení a na onu firmu se bude podávat žaloba pro lichvu. Mezitím mi začaly chodit zvláštní dopisy (bez hlavičky, bez odesilatele) abych kontaktovala to a to číslo kvůli neodkladné záležitosti (některé byly jen strčeny za plot). Dnes jsem na internetu zjistila, že na byt je vedena exekuce a byla vyhlášena nucená dražba. Je tento postup v pořádku? Já ani oficiálne nevím o exekuci a byt už mám v dražbě. Přitom jeho hodnota víc než 50ti násobne přesahuje částku pokuty, jen vybavení bytu tuto částku přesahuje 10x.
Vloženo: 6. srpna 2015, 13:18 hod.
Odpověď na dotaz: Není možné určit, zda-li je exekuce na váš byt nařízena oprávněně, či nikoliv a proto se doporučuji obrátit přímo na některého z advokátů, který by se vaším případem podrobně zabýval. Podle zákona stále platí, že nesmí být provedení exekuce nepřiměřené výši vymáhaného dluhu. Nahlédněte u soudního exekutora provádějícího exekuci do exekučního spisu, na což máte jako účastník exekuce nárok. Ze spisu zjistíte celý průběh exekuce, tedy i to, jakým způsobem vám exekutor doručoval dokumenty týkající se exekuce.
Rovněž můžete podat návrh na zrušení exekučního příkazu postihujícího váš byt, a to s poukazem na nepřiměřenost takového provedení exekuce vzhledem k výši vymáhané částky. Je možné, že dopisy od exekutora vám byly zasílány na adresu uvedenou na smlouvě nebo na adresu trvalého pobytu a poštu jste si možná nepřevzala. Možná, že jste podepsala smlouvu s doložkou vykonatelnosti, což je exekuční titul. Podejte také návrh na zastavení exekuce a exekutorovi doložte, že jste dluh již splatila. Rovněž bych nečekal na exekutorskou komoru a podal bych trestní oznámení a to co nejdříve a policii rovněž doložte smlouvu a půjčce a doklady, že dluh jste již zaplatila.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 15:46 hod.

|