Internetová poradna » Rodina, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150572
Sekce dotazů: Rodina, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Ochranná lhůta a výpověď ve zkušební době
Text dotazu: chtěla bych se zeptat jak se vypočítá ochranná lhůta 180 dní ,když jsem nastoupila do práce zjistila jsem po měsíci že jsem těhotná a ve zkušební 3měsíční lhůtě dostala výpověd, před tím jsem byla 10 dní na pracovním úřadě a jinak jsem pracovala celou dobu . porodila jsem v 7 měsíci a budu mít nárok na mateřskou ?
Vloženo: 7. srpna 2015, 19:06 hod.
Odpověď na dotaz: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství máte, když splníte podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů, pokud trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. Vznikne vám např. v ochranné lhůtě znovu pojištění tzn. budete znovu pracovat, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Doporučuji obrátit se na správu sociálního zabezpečení a nechat si nárok na dávky posoudit.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 15:48 hod.

|