Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150575
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nový majitel domu dal celému všem výpověď z nájemních bytů, má na to právo?
Text dotazu: Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou, jsem zde přihlášena i k trvalému pobytu. Bohužel mi bylo oznámeno, že celý dům byl prodán a nový majitel nepočítá s dalším pronájmem, takže se všichni nájemníci musí vystěhovat do října. Mám v této situaci nárok na náhradní bydlení? Jsem v invalidním důchodu a vždy platím nájemné včas.
Vloženo: 8. srpna 2015, 11:43 hod.
Odpověď na dotaz: Vlastník tedy i pronajímatel bytového domu koupí domu vstoupil do práv a povinností vyplývajících z vaší platné nájemní smlouvy. Pokud by chtěl nájem bytu ukončit, může tak učinit jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku uvedené, mimo jiné například kdybyste neplatila nájemné a služby déle než 3 měsíce nebo pronajímatel potřeboval byt pro sebe nebo své rodinné příslušníky. Výpověď musí mít své náležitosti, vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu - délka je tři měsíce (§ 2287, 2288) nebo dva měsíce (§ 2283). Ve výjimečných případech lze nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2291). Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Náhradní bydlení již zákon neupravuje, pouze v případě, že by šlo o takovou rekonstrukci domu, že byste musela byt a dům načas opustit, pak je povinen vám pronajímatel po tuto dobu rekonstrukce zajistit náhradní bydlení. Na oznámení nového majitele je třeba reagovat a bránit se nejlépe za pomocí advokáta.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:27 hod.

|