Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150578
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nájemní smlouva je na pět let, ale potřebuji ji vypovědět předčasně.
Text dotazu: Nájemní smlouva je na pět let, ale potřebuji ji vypovědět předčasně.
Jak postupovat s výpovědí bytu, na který máme podepsanou smlouvu ještě na 5 let. Koupili jsme si vlastní dům, nájem už nepotřebujeme. Pronajímatel žádá, abychom hradili nájem do doby ukončeni smlouvy, nebo do doby, než za sebe seženeme náhradu.
Vloženo: 9. srpna 2015, 11:32 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (§ 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Koupě domu, pořízení si vlastního bydlení, mohla být tou podstatnou či rozhodnou změnou okolností, kterou uvádí občanský zákoník.
Pokuste se s pronajímatelem znovu jednat. Dohodněte se písemně nebo dejte výpověď. Výpovědní doba je tříměsíční, běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Platnost výpovědi může pronajímatel zažalovat.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:35 hod.

|