Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150579
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Může exekutor zabavit a popřípadě polepit gauč či skříně pro děti?
Text dotazu: Může exekutor zabavit a popřípadě polepit gauč či skříně pro děti? Jsem na rodičovské dovolené a mam 2.děti.
Vloženo: 9. srpna 2015, 11:37 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Nelze exekučně postihnout gauč, na kterém spí vaše děti, ani skříň, v níž mají uloženy své věci, protože to jsou v podstatě věci dětí a ne vaše. Pokud by skutečně došlo v rámci exekuce k postižení takových věcí, podejte k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 o.s.ř. ("výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a § 322 o.s.ř. vyloučeny"). V návrhu jednotlivé věci řádně popište, nejlépe s uvedením čísla, které jim bylo během exekučního soupisu přiděleno. Dále řádně odůvodněte, proč ta která věc má být ze soupisu vyškrtnuta, a to právě s ohledem na znění § 322 odst. 1 o.s.ř. Současně s návrhem na zastavení exekuce podejte k soudnímu exekutorovi i návrh na odklad exekuce. O odklad exekuce lze žádat totiž rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde. Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, musí jej postoupit společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:38 hod.

|