Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150582
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Pronajímatel byt potřebuje pro svoji manželku, ale výpověď mě nedal, že se nějak se domluvíme.
Text dotazu: Mám uzavřenou uzavřenou smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jako nájemce. Ve smlouvě je sjednáno, že mám právo na opakované prodloužení nájmu o jeden rok, pokud neporuším povinnosti, ke kterým jsem se smlouvou zavázal, nejsem v prodlení s platbou nájemného nebo záloh na služby a pronajímatele o záměru využít práva na prodloužení informuji 2 měsíce před sjednaným skončením nájmu. Pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení, obě smluvní strany jsou podle smlouvy povinny uzavřít dodatek o prodloužení doby nájmu o jeden rok. Smlouva z titulu práva na prodloužení již byla jednou prodloužena, aktuálně její platnost končí 26. 2. 2016 a měl jsem v plán u projevit opět zájem o prodloužení ještě asi dvakrát, než se s rodinou přestěhujeme do vlastního rodinného domu. Pronajímatel mě ale před několika dny informoval, že byt bude potřebovat pro svoji manželku a děti, jelikož se s manželkou dohodli na odloučení, a potřeboval by byt uvolnit co nejdříve. Výpověď mi nedal a zjevně spoléhá na to, že "se nějak domluvíme". Domluvit se je vždy nejlevnější řešení, ale abych znal svoji výchozí pozici, potřeboval bych si ujasnit, zda se v našem případě jedná stále o smlouvu na dobu určitou, na kterou je sjednána, a pronajímatel nemá možnost mi dát z uvedeného titulu výpověď. Má případně pronajímatel právo odmítnout prodloužení doby nájmu za 26. 2. 2016, přestože by pro prodloužení byly splněny smluvně dané podmínky, protože byt potřebuje pro svoji rodinu? Nebo by se z titulu "opce" na prodloužení nájmu měla teoreticky považovat za smlouvu na dobu neurčitou, protože do "neurčita" by po jednom roce mohla být opakovaně prodlužována, a jako taková může být vypovězena z uvedeného důvodu se tříměsíční výpovědní lhůtou?
Vloženo: 11. srpna 2015, 11:58 hod.
Odpověď na dotaz: Nadále se jedná o nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou s možností prodloužení této smlouvy na další období. Přesto, že máte ve smlouvě uvedeno, že se jedná o povinnost uzavřít dodatek smlouvy o jejím prodloužení na další období, pak v případě, kdy vám dodatek pronajímatel nepodepíše, nepřinutíte jej k tomu a soud je v tomto případě, dle mého názoru zbytečný, právě s ohledem na vymahatelnost takovéhoto ujednání ve smlouvě. Podle občanského zákoníku nájem bytu uzavřený na dobu určitou končí uplynutím času, ve vašem případě 26.2.2016. Pronajímatel vás v dostatečném předstihu informoval, že vám nájemní smlouvu na další období neprodlouží.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:44 hod.

|