Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150585
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): jedná se o porušení zákazu konkurence člena představenstva bytového družstva dle § 710 zák. č. 90/2012 Sb. ?
Text dotazu: Člen představenstva družstva podniká ve vlastních firmách se shodným či obdobným předmětem činnosti jako bytové družstvo (správa nemovitostí apod.), a to již před 01.01.2014, kdy musely být změněny původní stanovy BD a nové vloni byly dle jeho přání upraveny (hlasováním nevědoucí většiny členů) na znění, že člen představenstva "může podnikat bez omezení". Jedná se tedy i o úmyslný trestný čin?
Vloženo: 12. srpna 2015, 16:54 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže dotyčný člen představenstva výslovně informoval členskou schůzi o této konkurenci, tak takovou činnost zakázanou nemá. Pro trestní čin nebo přečin by musela kromě konkurenčního podnikání vzniknout škody, zneužití informace v obchodním styku apod.. Jestliže stanovy takové podnikání nezakazují, nelze člena představenstva penalizovat jen za to, že by mohl družstvo poškodit. Jestliže většina členů stanovy odsouhlasila v předloženém znění, tak nelze přeci napadnout to, že hlasovali o něčem o čem nevěděli, když stanovy měli k dispozici. Můžete se pokusit svolat mimořádnou schůzi podle vašich stanov a předložit novou změnu či něco podobného.
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 08:39 hod.

|