Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150586
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Poškození pronajatého bytu a náhrada škody.
Text dotazu: Dobrý den, rok a půl jsem bydlel s přítelkyní a psem v podnájmu. Pes podlahu poškodil. V květnu 2014 jsme se odstěhovali, při předání bytu jsem s pronajímatelem dohodl, že opravu podlahy provede on(má firmu)a náklady nám vyúčtuje. Opravu ale majitel provedl až po roce, teď v červnu 2015. Po nás do bytu vzal další nájemníky. Nyní krom platby za opravu podlahy žádá i ušlý nájem za celý měsíc, v kterém opravu provedl(byt je malý). Zajímalo by mě, zda má na to nárok, žádat ušlé nájemné? Děkuji
Vloženo: 12. srpna 2015, 16:57 hod.
Odpověď na dotaz: Ohledně platby za podlahy asi není sporu, že tuto jste povinni uhradit. Pokud jde o náhradu ušlého nájemného za celý měsíc, je situace sporná. Obecně platí, že náhrada škody má 2 složky: a) náhrada faktické způsobené škody a b) náhrada ušlého zisku. Ušlý zisk je potom potenciální peněžitý přírůstek majetku poškozeného, který se nerealizoval právě kvůli způsobené škodě. Váš pronajímatel vůči vám může mít nárok na ušlé nájemné nikoli za celý měsíc, ale max. za dobu, po kterou trvala oprava poškozené podlahy. Výměna podlahy (např. plovoucí) pak specializované společnosti může zabrat např. několik dní, ale i jen několik hodin, tyto firmy umí podlahu opravit jen části, která je poškozena!!. Náhrada škody by pak byla vyčíslena součtem nákladů na opravu/výměnu (části) podlahy a částí ušlého nájemného vypočítaného poměrně ve vztahu k době, jak dlouho trvala oprava podlahy, tedy i dvě hodiny tedy jeden den. Nicméně vaši situaci vyřeší s konečnou platností jen soud, jehož rozhodnutí nelze v tuto chvíli předjímat.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:49 hod.

|