Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150587
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jak změnit insolvenčního správce a jak postupovat koho požádat?
Text dotazu: Můžu v již probíhající insolvenci (ODDLUŽENÍ) změnit insolvenčního správce a jak postupovat koho požádat a na koho se obrátit.
Vloženo: 13. srpna 2015, 18:07 hod.
Odpověď na dotaz: Z pozice věřitele nebo dlužníka, pokud insolvenční správce svoji funkci v daném insolvenčním řízení vykonává řádně, pak není v možnostech dlužníka iniciovat v průběhu insolvenčního řízení jeho změnu. V opačném případě pamatuje § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve kterém je stanoveno: "Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně." Věřitel nebo dlužník se obrátí na insolvenční soud, který vede insolvenční řízení, navrhne jeho zproštění z funkce a v návrhu doloží pochybení insolvenčního správce. Soud pak na základě tohoto návrh může insolvenčního správce funkce zprostit a ustanovit nového insolvenčního správce.
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 08:45 hod.

|