Internetová poradna » Rodina, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150590
Sekce dotazů: Rodina, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Našla jsem si přítele, se kterým čekám 2. dítě, otcovství popírá. Skrývá se přede mnou.
Text dotazu: Jsem matka samoživitelka 20 let. Našla jsem si přítele, se kterým čekám 2. dítě. Bohužel po tom, co jsem mu to řekla, utekl a nevím o něm vůbec nic. Skrývá se přede mnou. Jsem v pracovní neschopnosti a otcovství popírá. Prosím o radu jak mám dále pokračovat, když nevím kde teď momentálně pracuje a bydlí.
Jsem zoufalá a nevím jak tuto situaci řešit a dovést ho k povinostem nenarozeného miminka.
Vloženo: 14. srpna 2015, 17:20 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže otec dítěte nehodlá své otcovství přiznat dobrovolně, budete muset podat k soudu žalobu o určení otcovství. Žalobu je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce dítěte. Jestliže současné bydliště otce dítěte neznáte, uveďte v žalobě poslední známé bydliště (místo pobytu) otce dítěte v České republice. Žaloba musí kromě označení soudu, jemuž je určena, obsahovat i označení účastníků řízení jménem, příjmením a adresou bydliště. Dále v žalobě stručně a srozumitelně uveďte všechny rozhodné skutečnosti, které mohu doložit, že žalovaný je otcem dítěte, a výrok, který má soud vydat. Kromě výroku o určení otcovství musí být navržen také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jak velké výživné má být hrazeno. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte. S jejím sepsáním může pomoci sociální pracovnice OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek.
Odpovězeno: 18. srpna 2015, 09:45 hod.

|