Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150597
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): RK mě předkládá nájemní smlouvu k bytu, ale uvedený majitel bytu není zapsán v katastru nemovitostí.
Text dotazu: Dobrý den, chtěl bych se nastěhovat do nájmu, který jsem našel prostřednictvím realitní kanceláře. Po telefonické domluvě s realitním makléřem mi byla zaslána nájemní smlouva, kde je uveden vlastník bytu jménem xx. Ve smlouvě je dále, že vše je zapsáno v listu vlastnictví (LV) v katastru nemovitostí pod číslem xy. Podle čísla, které jsem zadal do vyhledávače v katastru nemovitostí (LV) bylo napsáno, že vlastnické právo má Skanska, a dále v jiných zápisech uvedeno (Společenství vlastníků založeno podle § 1200 obč.zák.)Můj dotaz zní, jestli by měl mít vlastnické právo v katastru vlastník uvedený ve smlouvě, případně jestli od toho radši nedat ruce pryč?
Vloženo: 18. srpna 2015, 16:37 hod.
Odpověď na dotaz: Není-li osoba, která by s vámi měla uzavřít vlastním jménem jako "pronajímatel" "nájemní" smlouvu, uvedena v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, můžete být možná pouze podnájemcem a nebo by jste bydel na základě neplatné smlouvy.
Podnájemcem se stanete jen tehdy, je-li nájemce skutečným nájemcem, tedy má-li uvedená osoba v navrhované „nájemní“ smlouvě skutečně uzavřenu s vlastníky bytu nájemní smlouvu. Pokud by s vámi totiž uzavřela nájemní nebo podnájemní smlouvu osoba, která nemá žádné užívací právo k bytu ani jí k tomu nebyla udělena plná moc od vlastníků bytu, nevznikl by mezi vámi a takovou osobou ani podnájemní vztah natož nájemní smlouva. Nechte si tedy předložit od realitní kanceláře výpis z LV na konkrétní byt o který máte zájem, případně kontaktujte skutečně vlastníky bytu. Pokud by s vámi uzavřela smlouvu osoba, která k tomu nemá žádné oprávnění, mohlo by se jednat i např. o trestný čin podvodu z její strany. Vzhledem k tomu, že dle občanského zákoníku platí, že v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. To platí, pokud není v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že se souhlas s podnájmem nevyžaduje.
Je také možné, že jste si prověřil pouze LV domu, ale ne jednotlivých bytů, musíte „rozkliknout“ dům. Společenství vlastníků, jak již z názvu vyplývá, je společenství vlastnící jednotlivé bytové jednotky v domě.
Jestliže vám RK nepředloží LV nebo skutečného majitele nedohledáte, zřejmě bych nájemní smlouvu nepodepisoval. Uvědomte si, že ještě zaplatíte provizi RK, která je zpravidla ve výši jednoho měsíčního nájemného.
Odpovězeno: 21. srpna 2015, 09:55 hod.

|