Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150598
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Je možná exekuce na občanské sdružení, které nemá žádný majetek?
Text dotazu: Je možná exekuce na občanské sdružení, které nemá žádný majetek?
Jak se bude vymáhat dluh na občanském sdružení, které nemá žádný majetek? Jsou finančně odpovědní statutární zástupci? Děkuji a přeji pěkný den
Vloženo: 18. srpna 2015, 16:40 hod.
Odpověď na dotaz: Není důvod proč by exekuce na spolek nemohla být podána. Občanské sdružení založené před 1.1.2014, se stalo dnem 1.1.2014 spolkem a nadále se řídí ustanoveními nového Občanského zákoníku. Tento zákon v § 215 odst. 2 stanoví, že členové neručí za dluhy spolku. Pokud tedy spolku vznikly dluhy, nemůže být jejich uhrazení vymáháno po členech spolku. Tím však není vyloučena odpovědnost členů voleného orgánu (tedy např. statutárního orgánu). Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. s péčí řádného hospodáře. Pokud škodu porušením svých povinností volený člen způsobí a nenahradí-li ji spolku, ručí věřiteli spolku za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na spolku nemůže domoci. To znamená, že může dojít k situaci, kdy statutární orgán bude povinen nahradit věřiteli vzniklou škodu. Exekuce na majetek spolku samozřejmě není vyloučena, je na věřiteli, zda ji zahájí, respektive na exekutorovi, vždyť exekutor neví jaký majetek má spolek. Věřitel musí mít exekuční titul, aby mohl podat návrh na výkon rozhodnutí. Jestliže exekutor nemá co postihnout, je na věřiteli, zda bude vymáhat dluh po členovi voleného orgánu, který svým porušením povinností způsobil vznik dluhu a tímto jednáním by mohl ručit věřiteli za jeho uhrazení.
Odpovězeno: 24. srpna 2015, 08:08 hod.

|