Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150601
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Jednatel a společník s.r.o. a následky případné insolvence
Text dotazu: Syn jako jediný jednatel má firmu s.r.o. Kdyby šel do insolvence, ručil by věřitelům jen majetkem firmy nebo by mu byl zabaven veškerý majetek i soukromý, to je auto a byt. Jak by to bylo s jeho bytem, který je sice soukromý, ale má v něm sídlo firmy.
Vloženo: 19. srpna 2015, 17:06 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se jedná o úpadek s.r.o., kde je váš syn jediným společníkem a jednatelem, tak obsahem majetkové podstaty v IS (ze které budou uspokojování věřitelé) bude pouze majetek této společnosti a nikoliv majetek vašeho syna, který má ve vlastnictví jako fyzická osoba. Ale pouze za předpokladu, že váš syn jako jednatel společnosti splnil včas svoji povinnost k podání insolvenčního návrhu na tuto společnost a nečinil kroky vedoucí k úpadků této společnosti, či k vyvádění majetku z této společnosti s úmyslem poškodit její věřitele a řádně hospodařil s majetkem společnosti. Pokud je tedy společnost vašeho syna již nyní ve stavu úpadku, doporučuji vašemu synovi co nejdříve vyhledat služeb advokáta se specializací na insolvenční právo a přistoupit k podání insolvenčního návrhu, aby tak předešel možným negativním důsledkům. Byt by neměl být sepsán do majetku společnosti, neboť majetkem společnosti není.
Odpovězeno: 28. srpna 2015, 11:47 hod.

|