Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150606
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Došlo k poslání pomlouvačných mailů, odesílatel dnes už ví, že udělal velkou chybu, jak se může bránit?
Text dotazu: Došlo k poslání pomlouvačných mailů, jednak pod smyšlenou identitou, jednak pod skutečnou identitou, pravděpodobně se snahou poškodit konkrétní osobu. V prvním případě byly rozeslány dokumenty dostupné na internetu, v druhém případě subjektivní interpretace nálezu inspekce ve státním zařízení. Pohnutkami odesílatele byla těžká životní újma právě tou konkrétní osobou. Poškozenými (tou konkrétní osobou) bylo podáno trestní oznámení. Odesílatel dnes už ví, že udělal velkou chybu, jednal tehdy pod obrovským psychickým tlakem. Jak se může bránit? Co mu hrozí? Pomůže například omluvit se? nebo něco jiného?
Vloženo: 21. srpna 2015, 09:18 hod.
Odpověď na dotaz: Došlo-li jednáním odesílatele k naplnění trestného činu pomluvy, a bylo na odesílatele podáno trestní oznámení, prošetřuje již pravděpodobně celou záležitost policie. Jakmile se policie o trestném činu dozví, je povinen jej prošetřit, takže odesílatel nemůže trestní stíhání zastavit. Výjimkou je odepření souhlasu s trestním stíháním u vybraných méně závažných trestných činů, kam trestný čin pomluvy zařazen není. Dojde-li k zahájení trestního stíhání proti odesílateli a shledání, že je zde podezření ze spáchání trestného činu odesílatelem, bude celá záležitost projednána v trestním řízení před soudem. Ve prospěch odesílatele jistě bude projevit účinnou lítost nad provedeným činem a zaslat odesílateli omluvu či učinit jakékoli další jednání, ze kterého bude vyplývat, že odesílatel svého činu skutečně lituje, bude posuzováno jako polehčující okolnost. Rozhodně je dobré v případě soudního řízení uvést, že v době spáchání trestného činu byl odesílatel pod obrovským psychickým tlakem.
Odpovězeno: 28. srpna 2015, 11:50 hod.

|