Internetová poradna » Rodina, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150607
Sekce dotazů: Rodina, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Moje bývalá přítelkyně chce zapsat do RL svého kamaráda, můžu se nějak bránit když vím že jsem otec já?
Text dotazu: Moje býválá přitelkyně chce zapsat do RL svého kamaráda abych ja neměl na to male narok a ona ho měla sama pro sebe. Můžu se nějak bránit když vím že jsem otec já?
Vloženo: 22. srpna 2015, 18:13 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže matka dítěte nehodlá vám otcovství přiznat dobrovolně, budete muset podat k soudu žalobu o určení otcovství. Žalobu je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště matky dítěte. Jestliže současné bydliště matky dítěte neznáte, uveďte v žalobě poslední známé bydliště (místo pobytu) matky dítěte v České republice. Žaloba musí kromě označení soudu, jemuž je určena, obsahovat i označení účastníků řízení (vás, dítěte a matky dítěte) jménem, příjmením a adresou bydliště. Dále v žalobě stručně a srozumitelně uveďte všechny rozhodné skutečnosti, které můžete doložit, že žalobce je otcem dítěte, a výrok, který má soud vydat. Kromě výroku o určení otcovství musí být navržen také výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jak vysoké výživné má být hrazeno. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte, jestliže ho nemáte soud si ho u matky vyžádá. Doporučuji se obrátit na sociální pracovnice OSPOD (orgánu sociálně právní ochrany dětí). Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek.
Odpovězeno: 24. srpna 2015, 08:55 hod.

|