Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150608
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Dcera, podniká, už jsme za ní platili exekuce, neplatí soc. a zdravotní pojištění, co dělat?
Text dotazu: Dcera, podniká, už jsme platili 2 exekuce, dopláceli 2x sociál a zdravotní za 2 roky. Dcera si pořád neplatí soc. a zdravotní pojištění. Domů jezdí max. 2x do roka. Poradíte mi, co mám dělat? Odhlášením trv. bydliště? A pokud bych tak učinila, mohla by nadále podnikat bez trv. bydliště?
Vloženo: 22. srpna 2015, 18:14 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud dcera u vás nebydlí, můžete její trvalý pobyt zrušit. Podáte návrh na městský nebo obecný úřad a prokážete, že zaniklo užívací právo dcery k objektu, její adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu. K prokázání těchto skutečností je možné použít např. svědectví sousedů, čestné prohlášení, k žádosti doložte originál z listi vlastnictví nebo nájemní smlouvu s družstvem, tím doložíte, že jste oprávněnou osobou tuto žádost podat, popište situaci – exekutoři, vymahači apod. O zrušení bude vedeno správní řízení, orgán je oprávněn provést i místní šetření atd. Úřední adresou vaší dcery pro evidenční účely bude po odhlášení trvalého pobytu sídlo ohlašovny příslušného městského úřadu až do doby, než si sama zvolí jiné místo trvalého pobytu. Odhlášení trvalého pobytu na podnikání vaší dcery nebude mít vliv. Nerozumím, proč za dceru platíte její dluhy, to jsou pouze její dluhy a ne vaše i když má u vás trvalý pobyt. Chápu, že je to nepříjemné, ale platit za ní nemusíte. Na živnostenský úřad pošlete návrh na zrušení sídla podnikání vaši dcery, kde opět popíšete, že se v sídle (na vaší adrese) nezdržuje, že zde nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a neudělujete jí dál souhlas s umístěním sídla podnikání.
Odpovězeno: 28. srpna 2015, 11:55 hod.

|