Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150610
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Co se vše zahrnuje do povolení na oddlužení i již platné rozsudky soudu?
Text dotazu: Jsem fyzická osoba a dostal jsem se do tíživé finanční situace, kdy jsem obdržel vyrozumění o zahájení exekuce a následně mi byly soudem již stanoveny srážky z důchodu. Protože mám však i další pohledávky, které nejsem schopen splácet, uvažuji o žádosti o insolvenční řízení. Budou v případě povolení insolvence do tohoto řízení zahrnuty i již platné rozsudky soudu?
Vloženo: 23. srpna 2015, 15:00 hod.
Odpověď na dotaz: Ve svém návrhu, který se podává na příslušném formuláři, jste povinen uvést všechny vámi známé věřitele. Prohlásit, jaký majetek vlastníte, jaký máte příjem (min. dva roky zpětně a předpoklad na pět let). Za dobu pěti let budete muset splatit min. 30% z nezajištěných dluhů atd. V případném insolvenčním řízení budou řešeny všechny řádně přihlášené pohledávky, takže i pohledávky již přiznané pravomocným i nepravomocným rozhodnutím soudu a jiné pohledávky, pokud je věřitelé přihlásí.
Odpovězeno: 28. srpna 2015, 11:57 hod.

|