Internetová poradna » Výživné (alimenty), Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150612
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Jak postupovat když otec mé 18-ti leté dcery platí nižší částku výživného než jakou má.
Text dotazu: Jak postupovat když otec mé 18-ti leté dcery platí jinou nižší částku výživného než jakou má.
Jak mám postupovat v případě, že bývalý přítel, otec mé 18-ti leté dcery mi na ni skládá na můj účet 200,-Kč měsíčně. Kvůli neplacení má již podmínku od soudu, exekuci na plat. Bohužel je ale v evidenci UP s minimální podporou. Nemá žádný majetek ani řidičák. V této situaci nás obě dlouhodobě musí podporovat mí rodiče z důchodů.
Vloženo: 24. srpna 2015, 10:26 hod.
Odpověď na dotaz: Vaše dítě je zletilé a od dosažení zletilosti je neplnění vyživovací povinnosti starostí pouze vaší dcery. Dokonce to, že peníze posílá na váš účet je z vaší strany bezdůvodným obohacením, protože od nabytí zletilosti musí výživné platit k rukám dítěte. Jestliže, ale vaše dcera je disponentem vašeho účtu, tak je to v pořádku, nebo by jste měla dceři dávat částky oproti potvrzení, aby jste předešla budoucím „nedorozuměním“. Kroky k plnění vyživovací povinnosti, případně další trestní oznámení, že k zanedbání vyživovací povinnosti nadále dochází, musí již činit vaše dcera sama. Trestné oznámení je možné podat po čtvrtém měsíci neplacení výživného nebo i od doby kdy si povinný (bývalý přítel) svévolně snížil výši vyživovací povinnosti stanovené soudem. Můžete využít dalších možností vymožení pohledávky, jako je například návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí či exekuce odepsáním z účtu povinného.
Rozumím tomu, že nyní z vašeho pohledu (i dcery) je skoro marné pokračovat v krocích k vymožení dlužných částek výživného, to co měl platit do zletilosti dcery a následně přímo dceři, ale exekuce musíte podat, protože promlčitelnost v podstatě není. Jestliže neučiníte tyto kroky, promlčení je od poslední nezaplacené splátky 3 roky. Navrhněte soudu, aby vám byl přiznán úrok z prodlení v zákonné výši z dlužného výživného k určitému datu a to samé ať učiní dcera. Otec může např. něco zdědit, nebo sežene lépe placenou práci apod. a možné že se k dluhu dostanete právě proto, že dluh nebyl promlčen.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 08:16 hod.

|