Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150613
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Ex manžel chce víc peněz za rozvod a odmítá se vystěhovat z mého domu.
Text dotazu: Ex manžel chce víc peněz za rozvod a odmítá se vystěhovat z mého domu.
Jsem již jeden rok rozvedena. Hned po rozvodu jsem si nechala vypracovat u právníka porozvodové vyrovnání. Předem jsem se zeptala býváleho manžela co si chce nechat a vše jsem tam uvedla. V manželství mi mí rodiče darovali rodinný dům který je napsán pouze na mě. Doložila jsem veškeré účty kolik jsme do domečku investovali. Vše bylo vypočítáno a polovinu z částky investice dostal vyplaceno. Vůbec s tímto nesouhlasí a chce další peníze prý za navýšení ceny domku za to co tam udělal. Toto mu radí jeho právník. Navíc se nechce odstěhovat a využívá jedno patro domku , celou garáž kterou odmítá vyklidit a ve které provádí opravy motorek svým kamarádům .Tvrdí že zde může bydlet jak dlouho chce. Z mé strany mu byl nabídnut byt , ale ten odmítl a řekl že do bytu nikdy bydlet nepůjde.Sice nějakou částku mi dává na poplatky ale jinak zde vůbec neuklízí a tvrdí že je to má povinost. Dětem to taky už strašně vadí ale maji z něj strach. Nevím jestli bych mohla po něm požadovat ještě nájem za bydlení a garáž. Ale jak docílit toho aby se odstěhoval.
Vloženo: 24. srpna 2015, 10:31 hod.
Odpověď na dotaz: Porozvodové vyrovnání je na mysli dohoda mezi rozvedenými manželi? Jestliže je to tak a toto vyrovnání nepodepsal a podpis u notáře neověřil budete muset podat návrh na rozdělení SJM.
Musíte zvolit důraznější postup a nenechat se zastrašit bývalým manželem. V opačném případě se může stát, že se bývalého manžela nezbavíte nikdy. Bývalý manžel nemá sám o sobě žádný právní nárok ve vašem domě bydlet. Pokud mu nařídíte vyklizení domu a stanovíte mu termín, musí ho respektovat. V opačném případě se můžete vystěhování a vyklizení vašeho domu domáhat i soudně, kdy vám bude muset uhradit veškeré náklady spojené s právním zastoupením u soudu apod., doporučuji se nechat u soudu zastoupit advokátem! Vyzvěte ho písemně doporučeným dopisem nebo za přítomností svědků se pokuste mu předat (ne vašich dětí) výzvu k vyklizení domu, protože dům obývá neoprávněně. Výzva musí být doručena druhé smluvní straně a doručením se rozumí pouhé doručení do "sféry dispozice" adresáta. Tedy hození do schránky, podsunutí pod dveře bytu, za přítomnosti svědků apod. Pokud adresát při fyzickém pokusu o doručení odmítne zásilku převzít, je tím okamžikem doručena. Garáž okupuje neoprávněně, věci bych vystěhoval do náhradních prostorů a v garáži vyměnil zámek. Klidně bych se dotázal na živnostenském a finančním úřadě zdali má tuto výdělečnou činnost nahlášenou. Proto co nejrychleji zvolte tvrdý postup a začít vše realizovat, i tak může vše trvat určitou dobu, tak ať se vám to zbytečně neprodlužuje.
To co jste investovali do domu v domě manželství jste investovali ze společných příjmů. Jistě má nárok na určitou částku, že na domě pracoval a udržoval byla jeho manželská povinnost. Např, jste do domu investovali 500.000 ze společných prostředků, tzn. by mohl mít nárok na max. 250.000, ale je potřeba nechat vypracovat znalecký posudek o jakou částku se fakticky dům zhodnotil. Mohl se dům společnou investicí zhodnotit např. jen o 300.000, tzn. měl by nárok pouze na částku 150.000.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 08:39 hod.

|