Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150614
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Jak správně penále nazvat v nájemní smlouvě, aby název byl v souladu s platnou legislativou.
Text dotazu: Jsem vlastníkem bytového domu, kde jednotlivé byty pronajímám. Do nových nájemních smluv bych chtěl zahrnout položku „penále“ z prodlení pro případ, kdy se nájemníci s platbou opozdí. Jak přesně tuto položku nazvat, aby název byl v souladu s platnou legislativou. Zda je výše % v případě zpoždění platby pevně daná (v tomto případě, kolik % to je), nebo zda výše % záleží na majiteli nemovitosti. Lze toto „penále z prodlení“ požadovat pouze na dlužnou částku za nájem, nebo i za dlužnou částku za služby?
Vloženo: 25. srpna 2015, 10:21 hod.
Odpověď na dotaz: Vzhledem ke zvýšené ochraně nájemce bych doporučoval setrvat na zákonné dispozici. Vyhnete se tím
případným sporům o platnost takových ujednání. Zákon normuje tyto sankce za prodlení s peněžitým plněním:
- úrok z prodlení ve výši 8,05% ročně z dlužné částky v případě prodlení s nájemným
- poplatek z prodlení, v případě prodlení se zálohami na služby. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Tento poplatek však nájemce platí jen tehdy, bude-li prodlení delší než 5 dnů.
Tyto sankce není nutné ve smlouvě zmiňovat, protože vyplývají přímo ze zákona. Pokud byste zamýšlel zakotvit ve smlouvě smluvní pokutu za porušení nepeněžitých povinností, tak si dovolím poznamenat, že takové ujednání je neplatné, protože podle zákona smluvní pokuta není přípustná.
Odpovězeno: 28. srpna 2015, 11:59 hod.

|