Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150615
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Může po dlužníkovi věřitel svoji pohledávku, kterou nepřihlásil do i. řízení, až po skončení tohoto ins. řízení (exekučně)?
Text dotazu: Může po dlužníkovi, který prošel insolvencí (ukončeným konkursem resp. oddlužením) vymáhat věřitel svoji pohledávku, kterou nepřihlásil do ins. řízení, až po skončení tohoto ins. řízení (soudně, exekučně) ? Pohledávka vznikla před zahájením ins. řízení, ale právní moci nabyla až v jeho průběhu.
Vloženo: 25. srpna 2015, 10:38 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud je úpadek dlužníka řešen konkursem, tak zásadně nedochází k žádnému osvobození dlužníka od povinnosti hradit jeho závazky vůči věřitelům. Pokud v takovém případě věřitel nepřihlásí svoji pohledávku do insolvenčního řízení, může ji po skončení insolvenčního řízení nadále pod dlužníkovi vymáhat, jelikož ta nezanikla, ani nebyla jinak právně oslabena. V samotném insolvenčním řízení z ní však pochopitelně nebude uspokojován. Také se může stát, že po skončení insolvenčního řízení bude pohledávka za jistých okolností již promlčena. Pokud je úpadek dlužníka řešen oddlužením, tak po jeho úspěšném ukončení je dlužníkovi na jeho návrh přiznáno osvobození od hrazení dosud neuhrazených pohledávek a to včetně pohledávek těch věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit mohli, když nesplatnost pohledávky přitom jejímu přihlášení nebrání. Návrh na osvobození se podává u příslušného soudu, který vedl insolvenční řízení. V takovém případě tedy není možné nadále pohledávku věřitele vymáhat výkonem rozhodnutí či exekucí. Jestliže nepřihlášená pohledávka, byla již před insolvenčním řízení vymáhána exekučně, je nutné ještě podat návrh na zastavení exekuce a doložit vydaném osvobozením od hrazení dosud neuhrazených pohledávek.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 08:46 hod.

|