Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150616
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Musí se úpadce dostavit do sídla insolvenčního správce (75km), nebo naopak IS do místa bydliště úpadce?
Text dotazu: Moji prarodiče mají povoleno oddlužení, ještě nebylo přezkumné jednání. Nyní insolvenční správce vyzval dopisem uhradit dvě zálohy ins. správci, prarodiče si na toto půjčili a požadované zaplatili. Insolvenční správce požaduje schůzku s prarodiči, ale tady je problém!! Správce (IREKON, v.o.s.), požaduje aby se dostavili do sídla ins. správce. Ten ale sídlí 75 km od bydliště prarodičů, auto nemají, v postatě ani peníze na cestu, děda má Alzheimerovu chorobu, babička špatně chodí, je to pro ně traumatická a děsivá představa cestování, sami z bytu moc nevycházejí jen pro nutné nákupy. Otázka zní je v pořádku požadovat takovou cestu do sídla IS? Není naopak povinnost IS navštívit úpadce v místě bydliště, i proto aby zkontroloval majetek v bytě? Je nějaká zmínka o tomto v insolvenčním zákoně?
Vloženo: 25. srpna 2015, 12:12 hod.
Odpověď na dotaz: Insolvenční správce v současné době nemá povinnost provádět domovní prohlídku dlužníků. Domovní prohlídka je pouze jednou z možností zjištění rozsahu a stavu majetkové podstaty. Pokud správce sezná, že při soupisu majetkové podstaty lze vycházet ze správných a úplných informací poskytnutých dlužníkem (což se při žádosti o povolení oddlužení od dlužníků očekává), lze od domovní prohlídky upustit. Co se týče povinnosti osobní schůzky s insolvenčním správcem, tak v tomto případě by bylo dobré, pokud je to možné, požadavku insolvenčního správce vyhovět a schůzku absolvovat. Pokud je pro dlužníky cesta do sídla insolvenčního správce z uvedených důvodů jen velmi obtížně realizovatelná, je možnost se s insolvenčním správcem sejít např. na některé z jeho provozoven, pokud nějaké má zřízeny (viz seznam insolvenčních správců na adrese https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailVerObchSpol.jsp?osoba=27147). Celá situace je zcela jistě hlavně o domluvě. Jsem přesvědčen, že pokud žádná z výše uvedených variant není pro dlužníky schůdná, lze se domluvit na probrání důležitých věcí např. po telefonu. Navíc i kdyby insolvenční správce na schůzce s dlužníky v sídle trval a ti by se na ní nedostavili, je až na soudu, jestli z tohoto jednání vyvodí pro dlužníky nějaké negativní důsledky (a nikoliv na insolvenčním správci). Pokud bude důvod nedostavení se na schůzku spočívat v objektivní nemožnosti dlužníků takovouto cestu podstoupit, lze tím u soudu s velkou pravděpodobností úspěšně argumentovat. Opověděl Mgr. Petr Zapletal
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 08:48 hod.

|